Praca na wysokościach cz I

News

Jako pracę na wysokościach traktuje się roboty, które będzie się wykonywać na rusztowaniach, pomostach, podestach stałych, galeriach, słupach, masztach czy na innych podwyższeniach, które znajdować się będą co najmniej metr nad poziomem terenu albo poziomem podłogi. Do prac na wysokości nie będzie się zaliczać prac, w których niezależnie od wysokości miejsce pracy będzie zabezpieczone pełnymi ścianami, które mogą chronić pracownika przed upadkiem z wysokości. Przy organizowaniu stanowisk pracy na wysokości należy stosować takie zabezpieczenia, które będą wynikać z właściwych ministerstw i norm. W momencie, gdy przystępuje się do prac, w których będzie grozić upadek z wysokości należy w zależności od charakteru prac szukać metod, które będą nas zabezpieczać. Trzeba również znaleźć takie osoby, które będą mogły te prace wykonywać.

Do ich wykonywania mogą być zatem dopuszczeni pracownicy, którzy:

- maja za sobą szkolenie w zakresie bhp oraz odpowiednie instruktaż stanowiskowy i zapoznają się charakterem tego typu prac i zagrożeniami jakie mogą się z tym wiązać. muszą mieć również przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz urządzenia zabezpieczające.

Powinny także posiadać podstawowe urządzenia, które umożliwią im transport poziomy i pionowy i mają w tym zakresie odpowiednie przygotowanie. Trzeba pamiętać o tym, że pracownicy, którzy mają montować rusztowania budowlane muszą mieć odpowiednie uprawienia, które przygotowywane są przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Stanowiska pracy, które znajdują się na wysokościach powinny być również chronione poprzez specjalną balustradę, na której będzie się znajdować poręcz.

Dodatkowo umieszczona powinna być także deska krawężnikowa, która ma przynajmniej 15 cm i poręcz pośrednia w połowie wysokości. Cała konstrukcja musi być tak przygotowywana, że będzie się charakteryzować odpowiednią wytrzymałością, dlatego stosuje się do niej solidne materiały. W przypadku prac na wysokości do 2 metrów należy między innymi zwracać uwagę na to jak wyglądają drabiny rozstawne i czy charakteryzują się dobrą jakością i są technicznie sprawne. Powinny być one ustawione stabilne i pod odpowiednim kątem.

Drabina powinna być nieco ponad krawędź tego miejsca, do którego pracownik będzie chciał wyjść. Chodzi o to by można było się bezpiecznie dostać do tego docelowego miejsca, do którego w danej sytuacji pracownik na wysokościach będzie się kierował. Kluczową sprawą będzie zawsze zapewnienie sobie odpowiedniego bezpieczeństwa w trakcie pracy.