O pracach na wysokościach

News

Prace, które są wykonywane na wysokości, która przekracza dwa metry powinny być wykonywane tylko na rusztowaniach, które umożliwią pracownikom bezpieczne dojście do stanowiska pracy i równie bezpieczne poruszanie się w pionie. Aby zachować bezpieczeństwo, trzeba więc przede wszystkim zwrócić uwagę na: czy rusztowanie jest stabilne – należy sprawdzić, czy zostało ono poprawnie posadowione i zakotwiczone do elementów stałych obiektu budowlanego, na którym będą wykonywane prace; czy zniesie ono przewidywane obciążenia; czy pomosty rusztowania mają właściwą wytrzymałość; czy metolowe rusztowanie posiada instalację odgromową.

Przed przystąpieniem do prac na rusztowaniach należy także sprawdzić, czy został dokonany jego odbiór techniczny. Nie można także zapomnieć, że po długiej przerwie w użytkowaniu rusztowania, po opadach deszczu lub śniegu, po burzy zanim będzie można ponownie przystąpić do prac na rusztowaniach muszą one zostać odebrane komisyjnie. Prace na wysokościach zagrożone są upadkiem w następujących sytuacjach: przy pracach polegających na montażu ścian, dachów, stropów, słupów oraz podczas wznoszenia konstrukcji budynków; w czasie montażu lub demontażu balustrad i barier ochronnych, podczas prac montażowych podestów, balkonów, wsporników i biegów schodów; prac przy elewacjach budynków (także prac przy ich docieplaniu) wykonywanych na pomostach roboczych i rusztowaniach, pracach instalacyjnych i wykończeniowych z użyciem drabin, w trakcie wykonywania pokryć dachów, montażu lub demontażu rusztowania.

Prace na wysokościach należy przeprowadzać zgodnie z: harmonogramem prac;

-dokumentacją technologiczno-organizacyjną;

-instrukcjami dotyczącymi montażu; ogólnymi i szczegółowymi przepisami BHP.

Przy tego typu pracach należy także:

-wyposażyć pracowników w indywidualne ochrony;

-kontrolować ich stosowanie;

-dokonywać regularnych przeglądów poszczególnych stanowisk pracy na rusztowaniach;

-sprawdzać zamontowanie urządzeń zabezpieczających i usytuowanie stanowisk pracy;

-wyznaczyć strefy niebezpieczne przy obiektach, na których prace są wykonywane;

-oznaczyć strefy niebezpieczne stosując znaki ostrzegawcze.

Aby pracownicy zostali zabezpieczeni przed upadkiem, konieczne jest:

-zabezpieczenie każdego stanowiska pracy znajdującego się na wysokościach barierkami ochronnymi, które posiadają deskę krawężnikową;

-stosowanie indywidualnego sprzętu ochronnego – w przypadku prac krótkotrwałych;

-zastosowanie zamocowanych na stale do stropu połączonych linami słupków;

-wykonanie bezpiecznych wejść i zejść.