Kurs na suwnice – czego uczy i dlaczego jest ważny?

News

Jednym z najprostszych i najbardziej opłacalnych rozwiązań w zakładach, gdzie wykorzystuje się suwnice będzie przygotowanie kursu na operatora. Wypadki na suwnicach niestety dość często się zdarzają i to może wprowadzić do wielu różnych problemów. Większość wypadków spowodowanych będzie ludzkimi błędami, ponieważ ludzie nie są przygotowani do tego, by ten poważny sprzęt wykorzystywać. Wypadki można minimalizować oraz zapobiegać im przez odpowiednie szkolenia dla użytkowników.

Kurs operatora przeznaczony jest nie tylko dla tych, którzy na suwnicach pracują ale dla ludzi, którzy tą pracę będą nadzorować. Szkolenie daje wiedzę, dzięki której będzie można ograniczać błędy operatora, które prowadzić mogą do poważnych wypadków, ale również do niepotrzebnych przestojów. Szkolenie będzie również zapewniać nam dodatkową wiedzę, która pomaga nam unikać poważnych obrażeń ciała operatora oraz osób, które są w pobliżu.

Czego dowiesz się na kursie?

- jak działają poszczególne elementy znajdujące się na suwnicy

- jakie są obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy

- jakie są obowiązki w trakcie pracy i po jej zakończeniu

- jak pracować zgodnie z zasadami BHP na suwnicy

- jak planować obciążenia i mocowania ładunku

- jakie są techniki, które minimalizują huśtanie ładunku w czasie przenoszenia

- informacje na temat technicznego dozoru.

Przydatne informacje przed kursem.

Suwnica to rodzaj dźwignicy, która służyć ma przede wszystkim do transportowania towarów. To urządzenie, które podlega pod Urząd Dozoru Technicznego i dlatego osoby, które mają ten sprzęt obsługiwać powinny posiadać odpowiednią legitymizację państwową. Obecnie zapotrzebowanie na operatorów jest naprawdę spore i każdy kto będzie chciał w tej branży się rozwinąć na pewno znajdzie dla siebie pracę. Jest wiele różnorakich procesów produkcyjnych, które związane są z podnoszeniem i transportowaniem ładunków w magazynach oraz na halach produkcyjnych.

Wiele tych zadań można wykorzystywać z użyciem dźwignic, które będą miały takie elementy służące do wygodnego podwieszania ładunków. Do przemieszczania dużych ładunków najczęściej używa się różne rodzaje suwnic. Obecnie suwnice najczęściej sterowane są z kabiny albo poziomu roboczego. Dodatkowo można stosować innowacyjne rozwiązania, które umożliwią ich wykorzystywanie jeszcze wygodniej. Dzięki cechom konstrukcyjnym suwnice mogą mieć zastosowanie przy czynnościach, które wykonywane są wewnątrz i na zewnątrz hal produkcyjnych. jest to na pewno taki element, który będzie się w wielu sytuacjach świetnie sprawdzał.