Kurs ratownika wodnego

News

Nie tak dawno mogliśmy mieć jeszcze wiele różnych interpretacji, które odnosiły się do definicji ratownika wodnego. Jednak od początku roku 2012 mamy już ustawę, która bardzo dokładnie mówi o bezpieczeństwie osób znajdujących się na obszarach wodnych. Dlatego do uniknięcia niejasności chcemy powiedzieć, że Ratownik wodny to osoba, która ma wiedzę oraz umiejętności z zakresu ratownictwa oraz technik pływacki a także inne kwalifikacje, które są przydatne w ratownictwie wodnym i musi spełniać wymagania, które odnoszą się do tych jakie stawia się ratownikom medycznym. 

Zgodnie z taką definicją, by dało się mówić o ratowniku wodnym jako osobie, która wykonuje ten zawód to trzeba spełnić kilka wymagań. 

 

Kurs ratownika wodnego

 

Należy odbyć szkolenie ratowników wodnych oraz uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które będzie zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych, które odnosi się właśnie do tego jak maja być realizowane szkolenia w ramach ratownictwa wodnego. 

Należy posiadać również ważne zaświadczenie, które świadczy o ukończeniu kursu w zakresie pierwszej pomocy o charakterze kwalifikowanym. 

Należy być zatrudnionym, albo też trzeba również pełnić służbę w ramach uprawnień do wykonywania zadań ratownictwa albo też być członkiem takich podmiotów jak Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Mazurskiej Służby Ratowniczej, Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, (wcześniej Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe). Jeśli ktoś chce wykonywać zadania ratownika medycznego i takim tytułem chce się mienić musi spełnić wszystkie te trzy wymienione okoliczności. 

W innym przypadku osoba na obszarze wodnym nie może być zatrudniona, ponieważ nie będzie ona stanowić kadry ratowników zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego w ramach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z roku 2012, które traktowało na temat tych wymagań jakie są stanowione dla ratowników wodnych jednocześnie również w zakresie liczby tych ratowników. 

Można powiedzieć, że w związku z obecnie obowiązującymi przepisami prawa tak bardzo ważnymi kwestiami będzie między innymi opłacanie składek corocznych do WOPR terminowo co ma świadczyć o członkostwie aktualnym. Te składniki powinno się opłacić jeszcze przed początkiem nowego roku. Należy także pilnować terminu ważności zaświadczeń o pozytywnym ukończeniu kursu KPP. Wystarczy, bowiem że minie jeden dzień i już zadań ratownika medycznego nie będzie można wykonywać. Posiadać trzeba również odpowiedniego stopnia WOPR albo też zaświadczenia o tym, że szkolenie ratowników wodnych zostało zaliczone przez taką osobę. To taki element o istotnym znaczeniu i trzeba o tych kwestiach pamiętać, by ten zawód realizować zgodnie z obowiązującym prawem.

Sprawdź referencje