Czy pracę na zwyżce należy wykonywać w szelkach zabezpieczających?

News

Pracownik na podnośniku platformowym nie ma obowiązku wykonywania pracy w zabezpieczających szelkach, jeśli nie będzie wykonywał takich zadań, które wymagają wychylania się poza obrys podnośnika. Praca na wysokości jest bardzo dokładnie określona przez specjalne rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Jest to praca, która będzie wykonywana na wysokościach 1 metra nad poziomem podłogi albo ziemi.

Do takiej pracy niezależnie od wysokości będzie można zaliczyć różnorakie wykonywane zadania. Nie będzie można mówić o pracy na wysokościach, jeśli ten teren, na jakim będzie wykonywana praca będzie niezależnie od wysokości co najmniej zasłonięty 1,5 metrowymi ścianami. W momencie, gdy będzie wyposażone w inne konstrukcje stałe albo też urządzenia, które chronić będą pracownika przed upadkiem z wysokości. Jeśli organizuje się prace na wysokości należy dbać o to, by były one dobrze zabezpieczone. Dzięki temu pracownik nie będzie zmuszany do nadmiernego wychylania się poza poręcz balustrady albo też obręcz urządzenia.

Przy takich pracach należy zastosować takie zabezpieczenia, które sprawią, że pracownik będzie miał komfort do realizowania konkretnych zadań związanych z pracą na wysokościach. Musimy między innymi pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu drabin czy też pomostów roboczych, na które konkretne zadania pracownik będzie miał do wykonywania. Powierzchnia pomostu powinna być wystarczająco zabezpieczona, tak by można było mówić o odpowiednim bezpieczeństwie wykonywania różnorakich zadań. Jeśli praca będzie realizowana na wysokości powyżej 2 metrów od otaczającego poziomu podłogi będzie trzeba zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo pracy przy komunikacji pionowej i dojściu do stanowisk, na których będzie można wykonywać swobodnie wszystkie zadania.

Oczywiście równie ważne będzie zabezpieczenie stanowisk pracy przy stabilności rusztowań, na których zadania będą wykonywane. Przy pracach, które wykonywać się będzie na słupach, masztach czy konstrukcjach wieżowych, kominach. Jeśli uda się zabezpieczyć odpowiednio warunki pracy na wysokościach można oczekiwać, że wszystko będzie zrealizowane bezpiecznie i każdy pracownik będzie czuł się komfortowo w trakcie wykonywania swoich zadań. Oczywiście w miarę możliwości należy przygotowywać dla pracowników także odpowiednie warunki, w których będzie można wykonywać te wszystkie zadania. Ważne będzie również stosowanie odpowiednich hełmów ochronnych i ubrań, które zagwarantują komfort pracy i nie będzie niebezpieczeństwa, że coś niekorzystnego się wydarzy.